Nagbi-blink ng 5 beses ang asul na ilaw sa aking Espesyal na Kulay ng aking JUUL aparato?