Mayroong moisture sa loob ng pakete ng JUULpod. Ano ang dapat kong gawin?