May masasabi ka ba sa kalusugan at kaligtasan ng produktong ito?