Anong uri ng mga magnet ang nasa JUUL? Makakaapekto ba sa ibang electronics ang magnet?