Nagbi-blink ang ilaw ng aking JUUL mula sa lila patungo sa pula?