Nagbi-blink ng 5 beses ang dilaw na ilaw sa aking JUUL?