Paano kung mayroong nawawalang mga item sa aking order?