Ano ang gagawin ko kapag hindi naihatid ang aking parcel?