Siningil ang aking card nang maraming beses. Anong gagawin ko?